BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NỘP TRƯỚC NGÀY 15/7/2016 (THAY THẾ BIỂU KÈM CÔNG VĂN 08/CV-LN)

Số/Kí hiệu văn bản: BM
Thể loại văn bản: Biểu mẫu
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 13/7/2016
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Cuong
Số lần xem: 602

BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG NỘP TRƯỚC NGÀY 15/7/2016 (THAY THẾ BIỂU KÈM CÔNG VĂN 08/CV-LN)

Trả lời