Giấy mời họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2016

Số/Kí hiệu văn bản: 01/GM – HĐTT
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Huyện
Ngày tháng ban hành: 05/9/2016
Người kí văn bản: CTHĐ: Trịnh Ngọc Thành
Người gửi: Nguyễn Văn Tài
Số lần xem: 516

Giấy mời họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2016

Trả lời