LỊCH THẨM ĐỊNH CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

Số/Kí hiệu văn bản: LICH
Thể loại văn bản: Văn bản chung
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 13/7/2016
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Cuong
Số lần xem: 723

LỊCH THẨM ĐỊNH CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

Trả lời