Trường tiểu học Cẩm Vân triển khai ôn tập trực tuyến cho học sinh

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng và không ngừng gia tăng các ca nhiễm ở nước ta trong thời gian qua. Trường Tiểu Học Cẩm Vân xin thông báo chương trình triển khai kế hoạch dạy trực tuyến cho các em học sinh. Giúp các em ôn tập kiến thức để không quên trong giai đoạn tạm nghỉ học.

Để giúp các thầy cô có công cụ trợ giúp học sinh giải đáp các thắc mắc liên
quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại
nhà trong thời gian nghỉ học. Trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Giàng thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Dương đề nghị
triển khai và hướng dẫn học sinh ôn luyện online miễn phí trên hệ thống học tập trực tuyến của Viettel và VNPT. Cụ thể:

1. Viettel và VNPT hỗ trợ sẵn các khóa học onlile miễn phí từ lớp 1 đến lớp
12 trên hệ thống https://viettelstudy.vn của Viettel và hệ thống
http://lms.vnedu.vn của VNPT để học sinh chủ động học tập và ôn luyện.

2. Các nhà trường phối hợp với các đơn vị cung cấp hệ thống Viettel,
VNPT:

– Phổ biến đến toàn thể giáo viên, học sinh hệ thống https://viettelstudy.vn
và http://lms.vnedu.vn.

– Khuyến khích giáo viên khai thác và sử dụng 2 hệ thống trên để tạo bài
giảng, bài học, ôn tập và kiểm tra trong thời gian học sinh nghỉ học.

– Tạo tài khoản cho giáo viên, học sinh đồng bộ từ hệ thống quản lý trường
học trực tuyến chung toàn ngành SMAS.

3. Đầu mối liên hệ triển khai:

– Viettel Hải Dương: Ông Bùi Văn Long, Điện thoại: 0981438668, Email:
longbv@viettel.com.vn

– VNPT Hải Dương: Ông Nguyễn Đức Minh, Điện thoại: 0888399799, Email: ndminh.hdg@vnpt.vn

Trả lời