V/V LẬP BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

Số/Kí hiệu văn bản: 08/CV-LN
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 08/7/2016
Người kí văn bản: TP GD&ĐT: Nguyễn Quang Sáng,TP NV: Nguyễn Văn Chính
Người gửi: Cuong
Số lần xem: 347

V/V LẬP BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2016

Trả lời