V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 – 2017

Số/Kí hiệu văn bản: 73/PGD&ĐT-TCCB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 01/8/2016
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng
Người gửi: Nguyễn Văn Tài
Số lần xem: 878

V/v thực hiện một số công tác về tổ chức cán bộ đầu năm học 2016 – 2017

Trả lời