V/v triển khai nhận hồ sơ thi tuyển giáo viên năm 2016

Số/Kí hiệu văn bản: 09/CV-LNNV-GD&ĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 04/8/2016
Người kí văn bản: Nguyễn Quang Sáng – Nguyễn Văn Chính
Người gửi: Nguyễn Văn Tài
Số lần xem: 403

V/v triển khai nhận hồ sơ thi tuyển giáo viên năm 2016

Trả lời